Privacy

We weten dat u om uw persoonsgegevens en de manier waarop deze gebruikt worden geeft. U kunt erop vertrouwen dat 2B Match / NouDaarom.nl zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u uw gegevens achterlaat zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. En alleen deze gegevens gebruiken om u te bereiken om uw vraag aan ons te beantwoorden.

Email Disclaimer 2B Match / NouDaarom.nl
Verzonden e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht om de verzender hiervan op de hoogte te stellen en dit bericht te verwijderen.

Website
Op deze website wordt geen database bijgehouden met (persoons) gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
We helpen u graag verder bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2B Match / NouDaarom.nl

  • waarom@noudaarom.nl
  • T: 06 2826 8063